Амортизація дипломная работа

Категория Бухгалтерский учет и аудит Тип дипломная работа Страницы 125 стр. Дата 03.12.2009 Формат файла. rtf — Rich Text Format (Wordpad) Архив 108600.zip — 244.65 kb

Амортизація дипломная работа

Амортизація основних засобів Категория Бухгалтерский учет и аудит Тип дипломная работа Страницы 125 стр. Дата 03.12.2009 Формат файла. rtf — Rich Text Format (Wordpad) Архив 108600.zip — 244.65 kb amortizacja-osnovnix-zasobv_108600_1.rtf — 2765.41 Kb Readme_docus.me.txt — 125 Bytes Рейтинг 10 из 10 Оценок 1 Оцените работу Хорошо или Плохо Текст работы Вступ Толян Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах.

6 1.1. Характеристика основних засобів як облікової категорії, їх оцінка, класифікація та структура. 6 1.2. Сутність відтворення основних фондів. Необхідність обліку ступеня спрацювання та амортизації. 13 1.3. Показники стану та ефективності використання основних фондів, як об’ єкти економічного аналізу.

19 Розділ ІІ. Облік нарахування зносу (амортизації) основних засобів. 22 2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань. 22 2.2. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів.

29 2.3. Облік амортизації і зносу основних засобів. 35 2.4. Методи амортизації. 41 Розділ ІІІ Аналіз використання основних фондів. 51 3.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу використання основних фондів. 51 3.2 Аналіз динаміки та структури основних фондів. 51 3.3 Аналіз технічного стану основних фондів. 54 3.4 Аналіз узагальнюючих показників використання основних засобів. 57 3.5 Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів.

59 Розділ 64 4.1 Суть, завдання та об’ єкти аудиторської перевірки основних засобів. 64 4.2. Організація аудиту основних засобів. 67 4.3. Методика аудиторської перевірки наявності та використання основних засобів. 71 Розділ 79 Висновки 90 Література 93 Додатки Вступ В умовах переходу до ринкових

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *